Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że nasz sklep internetowy gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji składanych przez klientów zamówień. 
 
Administratorem danych osobowych jest: ANGELFIT Agnieszka Lis-Rębas, ul. Rejtana 1, 58-530 Kowary.
 
Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację (zaznaczenie) stosownej klauzuli dostępnej podczas procesu rejestracji konta klienta w sklepie lub podczas procesu rejestracji zamówienia bez zakładnia konta klienta.
 
Dane osobowe klienta sklepu będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem sklepu oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień.
 
Klientowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, a także żądania ich usunięcia, pod warunkiem, że od dnia ostatniego zakupu minął okres regulowany przepisami skarbowymi zobowiązujący do przechowywania dokumentacji handlowej (obecnie 6 lat). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@angelfit.pl lub listownie na adres siedziby sklepu.
 
Administrator danych osobowych informuje, iż w celu realizacji złożonego w sklepie zamówienia niezbędne jest przekazanie danych osobowych klienta innym podmiotom biorącym udział w procesie realizacji zamówienia, w szczególności firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej odpowiedzialnym za doręczenie zamówionych produktów do klienta oraz, w przypadku wyboru przez klienta płatności on-line, firmie obsługującej płatności on-line.


I Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego angelfit.pl (zwanego dalej Sklepem) są przetwarzane przez Angelfit Agnieszka Lis-Rębas z siedzibą w Kowarach przy ul. Rejtana 1 ( NIP 6112363248, REGON 022475424) .

Sklep sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

 

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień;

 2. w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego angelfit.pl ;

 3. w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

 4. jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

Dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim .

 

Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych.
 

II. Zasady bezpieczeństwa

 

Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

 • bezpiecznie przechowywane.

 •  

Dla Państwa bezpieczeństwa, prosimy pamiętać o:

 1. ustanowieniu loginu i hasła do Państwa konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

 2. wylogowaniu się ze strony angelfit.pl po zakończonej sesji . Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony angelfit.pl . Wylogowanie ze strony angelfit.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

 3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

 4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

 5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego angelfit.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

 6. jeśli jednak korzystacie Państwo ze strony lub Sklepu internetowego angelfit.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, prosimy pamiętać o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może następna skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera.


 


 

III. Informacje techniczne

 

Pliki cookie

Podczas korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego angelfit.pl na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego angelfit.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będzie potrzeby każdorazowego wpisywania loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Państwa do koszyka, czy dostosowanie treści strony do własnych zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego angelfit.pl , co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają identyfikujących Państwa danych , na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego angelfit.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego angelfit.pl , opuszczenia Sklepu Internetowego angelfit.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Państwa.


 

Co zrobić, jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików na swoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo, na zapisywanie tych plików na Państwa urządzeniu, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Państwa urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na Państwa urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Państwa przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać , że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.